Inicio pymes y autónomos O Ministerio de Transportes di ‘non’ ao cesamento de membros da CIAF...

O Ministerio de Transportes di ‘non’ ao cesamento de membros da CIAF que pediu a plataforma de vítimas

50
0

A resposta do departamento de Ábalos abre a porta a que os afectados inicien un contencioso-administrativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana respondeu que «non procede» o cesamento de membros da comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) que pediu a plataforma de vítimas do accidente de Angrois.

«Non procede ao non concorrer ningunha causa legal de revogación do seu nomeamento», responde o departamento de José Luís Ábalos nunha resolución que asina o subsecretario de Transportes, notificada á plataforma este mércores.

As vítimas reclamaban os cesamentos, segundo lembra o propio departamento gobernamental, «pola inobservancia do requisito de independencia» e sobre a base de que algúns dos integrantes da CIAF «prestaron servizos en empresas ou entidades respecto das que a CIAF debe gardar independencia».

Con todo, na súa resposta, o ministerio replica que «os membros da CIAF foron nomeados seguindo o procedemento legalmente establecido de conformidade co cal foron valorados os seus curriculum vitae e analizada a súa idoneidade para o cargo».

Por tanto, ao seu modo de ver, «trátase de nomeamentos válidos e efectivos desde o momento en que se produciron e ata que venza o seu mandato legal».

Contra esta resolución, os interesados poderán interpor recurso contencioso-administrativo ante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid.

Foi o pasado 18 de decembro cando a asociación entregou no rexistro do ministerio un escrito, asinado polo avogado especialista en dereito administrativo Antonio Benítez Ostos, que pedía que se «garanta a total independencia da CIAF, nos termos legalmente establecidos, de tal maneira que permita investigar de forma totalmente obxectiva e imparcial o accidente ferroviario acaecido o 24 de xuño de 2013».

Entre outras cuestións polas que concluía ese documento «ausencia de imparcialidade» sinalaba que un dos vogais da devandita comisión foi director de seguridade da unión temporal de empresas SICE e SICE na liña Ourense-Santiago.

NOVA INVESTIGACIÓN

Ao que non dá resposta Transportes é á solicitude da plataforma de vítimas para que se faga unha nova investigación, tendo en conta que a Unión Europea desacreditou a realizada pola CIAF, precisamente, por falta de independencia.

Ese informe estableceu que a responsabilidade do sinistro ferroviario foi do maquinista, por circular cun exceso de velocidade após atender unha chamada do interventor.

Por estes feitos está imputado tanto o condutor como o exdirector de seguridade de Adif, do que non dixo nada a CIAF e ao que o xuíz atribúe igualmente 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, ao non constar, segundo o instrutor, a adecuada análise de riscos da liña.